Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Denne saken stod først på trykk i Klassekampen 12.mars.

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler.

Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet, og Nord Universitet har avsluttet, fryst eller vedtatt å ikke inngå nye institusjonelle samarbeid inntil videre. Bergen arkitekthøyskole har avsluttet sin avtale med et israelsk kunstakademi som har medvirket til Israels krigføring.

I desember vedtok styret i SAIH å støtte opp om norske akademikeres opprop for akademisk boikott av Israel. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd. 

Enorme lidelser

De menneskelige lidelsene på Gaza er ikke til å fatte. Siden Hamas’ angrep 7. oktober er over 12.000 barn drept. For å sette det i perspektiv: skulle du gått i ett barns begravelse hver dag ville det tatt deg 33 år.

Den internasjonale domstolen fant det plausibelt at Israel er skyldig i folkemord. For oss er det også skremmende å være vitne til det flere omtaler som et «epistemicide» eller «scholasticide» - et systematisk angrep på et helt kunnskapssystem. Israelske styrker har bombet hvert eneste universitet på Gaza og drept minst 94 universitetsprofessorer, hundrevis av lærere, og tusenvis av studenter.

Samtidig startet ikke angrepene på den palestinske utdanningssektoren i oktober i fjor. Utdanningsinstitusjoner i Palestina har alltid operert under okkupasjon. Det er godt dokumentert at israelske utdanningsinstitusjoner medvirker både til okkupasjonen og de siste måneders krigføring.

Deres bidrag inkluderer utvikling av teknologi og våpen, utdanning av militærpersonell, akademisk legitimering av okkupasjon, og utvikling av militærdoktrine. De siste måneder et det iverksatt disiplinærtiltak mot ansatte og studenter som er kritiske til krigen på Gaza.

Akademisk frihet for hvem, og til hvilken pris?

Vi arbeider hver dag for akademisk frihet, noe som umiddelbart kan synes å stå i motsetning til akademisk boikott. Hvorfor landet vi da likevel på å støtte tiltaket? 

For det første er det palestinske oppropet om akademisk boikott tydelig på at det angår institusjoner, ikke individer. Vi er ikke imot dialog, men ser på akademisk boikott som en form for meningsfull dialog. Det er en måte å kommunisere de aksepterte rammene for akademisk praksis og sender et tydelig signal om at vi ikke vil godta dagens situasjon.

Dersom man mener formaliserte avtaler og samarbeidsprosjekter med Israelske institusjoner er det mest effektive bidraget til fred, bør det argumenteres bedre for. Gitt den stadig mer brutale okkupasjonen er det vanskelig å forstå hvordan fortsatt samarbeid er løsningen, og ikke et bidrag til normalisering av en ulovlig okkupasjon.

For det andre er akademisk frihet en rettighet som eksisterer i konteksten av andre rettigheter. De fleste universiteter har etiske retningslinjer for sine kunnskapssamarbeid. Etter invasjonen av Ukraina frøs høyere utdanningssektoren samarbeidet med russiske institusjoner og under apartheidregimet i Sør-Afrika hadde den akademiske boikotten stor oppslutning. Et samlet palestinsk akademisk miljø ber oss og resten av det globale akademiske miljøet om å boikotte Israel.

I møtet med argumentet om akademisk frihet stiller vi spørsmålet: Akademisk frihet for hvem?

I lys av israelske institusjoners medvirkning til dagens situasjon, og alle konsekvenser det har for den palestinske høyere utdanningssektoren, hvem sin akademiske frihet er først og fremst truet? Som den norske akademikerne er tydelige på i sitt opprop er hensikten å utvide – ikke begrense – den akademiske friheten.

Universiteter og høgskoler kan ta ansvar

Enkelte peker på at dette er utenrikspolitikk, at eventuelle sanksjoner er norske myndigheters ansvar. For oss blir det en feilslutning. Alle aktører i høyere utdanningssektoren i Norge må ta egne etiske vurderinger rundt hvem man samarbeider med. Spesielt i en situasjon hvor det er en mulighet for at samarbeidspartnere bidrar til folkemord. 

Forskjellsbehandling er også et argument som trekkes frem. Hva med langt verre stater?

Vi jobber med studenter og akademikere i land hvor det er alvorlige pågående menneskerettighetsbrudd, for eksempel i Myanmar og Zimbabwe. Men at urett skjer flere steder i verden er ingen grunn til å la være å engasjere oss for palestinernes rettigheter, eller sørge for at vi selv ikke bidrar til urett.

Palestinsk akademia og sivilsamfunn har oppfordret til boikott i 20 år. Skulle vi i fremtiden bli bedt av samarbeidspartnere i andre kontekster om å støtte en akademisk boikott så vil vi selvsagt grundig vurdere det.

I dette tilfellet har vi landet på at akademisk boikott er nødvendig. Vi kan ikke fortsette med «business as usual» og bidra til en normalisering av en brutal okkupasjon og krigføring mot sivile.

SAIH håper alle universiteter og høyskoler som samarbeider med israelske institusjoner nå grundig vil vurdere spørsmålet om akademisk boikott.

Skrevet av

  • Selma Bratberg

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.

Nyhet

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon