Hopp til hovedinnhold

SAIH

Historier fra vårt arbeid

"Drømmer i paradis"

2023

Forskningssenteret CEIMM produserer såpeopera som et virkemiddel i kampen mot kjønnsbasert vold.

En mann som skriver på tastaturet foran en mikrofon.En mann som skriver på tastaturet foran en mikrofon.

I hjertet av den autonome regionen på den nordlige karibiske kysten av Nicaragua, nærmere bestemt i kommunen Siuna, fylles en bygning på URACCAN-universitetet med en livlig symfoni av stemmer. Her kan en høre mennesker fra ulike urfolk, inkludert Miskitas, Mayangnas, Creolesog Mestizos, varme opp stemmene sine og øve på fraser i påvente av en innspilling.

Bryter barrierer

CEIMM er et forskningssenter dedikert til å fremme likestilling og mangfold, samt motvirke kjønnsbasert vold, i Nicaragua. Senteret ble etablert i 2002 og holder til ved URACCAN, det første interkulturelle universitetet i Latin-Amerika.

CEIMM har som mål å imøtekomme de ulike behovene og utfordringene samfunnene langs den karibiske kysten står overfor. De samarbeider derfor med ulike kommuner, inkludert Bluefields, Bilwi, Nueva Guinea og Siuna, og tilbyr ulike kurs og workshops både på og utenfor universitetet.

Selv om de utgjør et beskjedent team, utforsker de innovative måter å formidle forskningen sin på for å nå ut til et bredt publikum. Et eksempel er dette er bruken av radio og TV.

“Drømmer i paradis”

Når vi trer inn i studioet i august 2023, blir vi møtt med en forventningsfull atmosfære. Forberedelsene til innspillingen av den første episoden av radiodramaet "Drømmer i paradis" er nå i sluttfasen. Dette representerer kulminasjonen av måneder med dedikert forskningsarbeid utført av CEIMM, med fokus på utfordringer knyttet til vold, kjønnsdynamikk og interkulturalitet.

Målet er ikke bare å underholde, men også å utdanne og øke bevisstheten om forebygging av vold, basert på levde erfaringer fra ulike lokalsamfunn.

Dette radiodramaet og dets temaer vil resonnere med mange kvinner i lokalsamfunnet mitt, med hovedkarakteren som utviser stor motstandskraft i møte med disse utfordringene.
Tinniska, som spiller hovedkarakteren i "Drømmer i paradis".

Initiativet "Drømmer i paradis" er en del av et prosjekt støttet av SAIH. Sammen med flere andre tiltak har vi, i samarbeid med CEIMM, som mål å øke bevisstheten blant den nye generasjonen studenter og akademikere når det gjelder kjønnsbasert vold.

Flere historier fra vårt arbeid

Se alle historier

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon