Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Stortingsvalg: Ros og ris til partiprogrammene

Et bilde av roser med tittel "ros" på. Et bilde av roser med tittel "ros" på.

Hele fire av partiene som stiller til valg har satt seg som mål at Students at Risk-ordningen skal bli permanent: SV, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet. (Selv om sistnevnte riktig nok ikke har det med i selve programmet, men i et notat om utdanning og forskning). Students at Risk ble i sin tid kjempet frem av SAIH med støtte fra NSO, og gir forfulgte studentaktivister mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. At ordningen har bred politisk støtte – den er også videreført under nåværende regjering med Høyre i spissen – er et gledelig og viktig bidrag til å beskytte studentaktivister og gjøre utdanning tilgjengelig.

Venstre skal ha ros for å være svært tydelige i sitt program på støtten til fri forskning, menneskerettigheter og likestilling. Det samme skal SV, som fremhever at den akademiske friheten må styrkes i Norge og internasjonalt, både for enkeltforskere og for institusjoner. Rødt skal ha ros for å ønske mer forskningssamarbeid med utviklingsland.

KrF skal ha ros for å fremheve rettighetene til seksuelle minoriteter – i SAIHs arbeid er minoriteters rett og tilgang til utdanning viktig. SV er tydelige på at støtten til likestilling og SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) internasjonalt må økes, noe som også er relatert til utdanning og da særlig tilgangen til god seksualundervisning.

At KrF og Ap også er tydelige på at de vil styrke sivilsamfunnsorganisasjoner er bra – et sterkt sivilsamfunn betyr godt utgangspunkt for å bedre kårene for utdanning gjennom blant annet lærerorganisasjoner og studentorganisasjoner.

I SV tar de et viktig standpunkt knyttet til at norsk bistand ikke skal gå til profittbasert velferd, men bidra til å styrke de offentlige og ikke-kommersielle systemene. MDG er enda tydeligere på dette konkret knyttet til utdanning: de vil utelukke profittbaserte aktører innenfor utdanningssektoren fra å motta norsk bistand. Også Ap fremhever viktigheten av et godt offentlig utdanningstilbud

Både MDG og Høyre snakker varmt om jenters utdanning i sine program. Det er bra, men rosen her kommer med et forbehold: ikke glem høyere utdanning, og husk at det er mer enn kjønn som avgjør tilgangen til utdanning. SV skal ha ros for å fremheve urfolks rettigheter generelt – SAIH samarbeider med en rekke organisasjoner for urfolk om retten til utdanning.

Sp skal ha ros for å fremheve at utdanning må sikres i humanitære kriser. Det samme skal MDG som konkret peker på viktigheten av Safe Schools-erklæringen, som SAIH bidro til å kjempe frem.

Et bilde av ris med ordet "ris" på.Et bilde av ris med ordet "ris" på.

I samtlige program savner SAIH en tydelig satsing på utdanningsbistand. Dermed vil vi dele ut litt ris over hele det politiske spekteret. Men Frp peker seg særlig ut i negativ retning, gjennom sitt ønske om betydelige kutt i bistandsbudsjettet. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for mennesker og land i sør, og det vil sannsynligvis også ramme utdanningsbistanden. Frp bidrar også til å polarisere bistanden ved å legge inn krav knyttet til asylpolitikk og returavtaler, og dermed legge innenrikspolitiske føringer på bistandsfeltet. Vi frykter at en slik tilnærming vil slå negativt ut for bistandsarbeid generelt, også utdanningsbistand.

Også Høyre åpner for noe kutt i bistand ved at de ønsker å gå bort fra målet om 1% av BNI til bistand, men det er mer uklart hvorvidt det vil påvirke utdanningsbistand isolert sett negativt.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet. En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet.

Nyhet

Hvorfor er det så viktig å engasjere seg?

Student? Da bør du lese videre. Å være frivillig gir deg mange fordeler!

Les nyhet
To elever holder opp hvert sitt kunstverk. To elever holder opp hvert sitt kunstverk.

Nyhet

OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen 2023 ansatte vi syv elever fra ungdom- og videregåendeskole i Oslo.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon