Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlàntica de Nicaraua

(image) Den dårlige grunnskoleutdanningen på Den karibiske kysten i Nicaragua skyldes blant annet stor mangel på kvalifiserte lærere. Lærerne rekrutteres ofte blant lokal ungdom som bare har gjennomført de første årene av grunnskolen. De har ikke forutsetninger for å gi undervisningen av god kvalitet. FADCANIC har hittil utdannet 650 lærere. Med dette gikk prosentandelen ufaglærte lærere ned fra 80 % i 1997 til 27 % i 2009 i RAAS, den sørlige regionen på Nicaraguas karibiske kyst. 92 % av alle de 650 uteksaminerte jobber i utdanningssystemet på Den karibiske kysten. De ufaglærte lærerne tar utdanningen i feriene sine og blir veiledet gjennom skoleåret i forhold til metoder og faglig tilnærming i flerkulturell kontekst. 70 prosent av deltakerne i lærerprosjektet er kvinner.

Den omfattende avskogingen av regnskogen i Nicaragua er skremmende. FADCANIC har siden 2003 bidratt til at lokal ungdom med tilgang til jord får formell utdanning i bærekraftig jord- og skogbruk. I tillegg til teknisk kunnskap, styrker miljøskolen ungdoms kvalifikasjoner på å leve i interkulturell kontekst, fremmer kjønnsspørsmål og søker å styrke hver enkeltelevs identitetsfølelse. Elevenes foreldre involveres i prosjektet slik at ungdommen får støtte når de kommer hjem i praksisperioder. Dette åpner opp for at ungdom i tidlig alder lettere kan ta lederroller i lokalsamfunn med store generasjons- og kjønnsforskjeller. Noen uker på skolen og noen uker hjemme gjør at studentene får kontinuerlig mulighet til å ta med praktiske utfordringer tilbake til skolen og samtidig bruke egen kreativitet til å finne løsninger som er tilpasset konteksten.

FADCANIC er en viktig bidragsyter til utdanning og utvikling på Den karibiske kysten i Nicaragua og har et nært samarbeid med universitetet URACCAN. Samarbeidet mellom SAIH og FADCANIC startet tidlig på 1990-tallet. Støtten går gjennom Norad under programmet ” Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon