Stans finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighets-organisasjoner

Stans finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighets-organisasjoner

I et åpent brev til Utenriksdepartementet ved Utenriksminister Espen Barth Eide ber SAIH, Raftostiftelsen, Amnesty, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og Menneskerettighetsfondet norske myndigheter om å
aktivt jobbe for at land som fryser støtten til menneskerettslig arbeid i Israel og Palestina reverserer beslutningen.

Les hele brevet her:

Ad finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighetsorganisasjoner

Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Menneskerettighetsfondet, Human Rights House Foundation, Raftostiftelsen og SAIH ber norske myndigheter om å aktivt jobbe for at land som fryser støtten til menneskerettslig arbeid i Israel og Palestina, reverserer beslutningen. Vi ber også Norge gå foran og øker støtten til palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner for å møte det enorme behovet på bakken.

Sveitsiske myndigheter annonserte onsdag 25. oktober at de vil fryse den finansielle støtten til 11 palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner. Dette sender et svært uheldig signal i en tid, hvor vi trenger forsvarere av menneskerettighetene og disse organisasjonenes uavhengige stemme mer enn noensinne.

Vi ber norske myndigheter henvende seg direkte til sveitsiske og andre lands myndigheter som har signalisert at de vil fryse støtten til sivilsamfunnet. Dette er viktig for å hindre en total paralysering av det lokale sivilsamfunnet på begge sider av konflikten når de trengs som mest.

Som leder for giverlandsgruppen for Palestina har Norge vært tydelige på viktigheten av å opprettholde finansiell støtte. Norske myndigheter har senest i 2022 avvist Israels terroranklager mot navngitte palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert to
menneskerettighetsorganisasjoner, fordi det ikke har vært lagt fram bevis som underbygger dem.

I lys av konflikten og den akutte humanitære krisen og de enorme sivile lidelsene, oppfordrer vi Norge til å tilgjengeliggjøre nødfinansiering til israelske og palestinske organisasjoner.

Med vennlig hilsen,

Bergdis Joelsdottir, Amnesty International Norge
Berit Lindeman, Den norske Helsingforskomité
Maria Dahle, Human Rights House Foundation
Ingeborg Moa, Menneskerettighetsfondet
Jostein Kobbeltvedt, Raftostiftelsen
Line Hegna, SAIH

Flere saker:

Fra kjøkkenbenken til ordførerkontoret

Fra kjøkkenbenken til ordførerkontoret

Det er ikke mange årene siden Luciana kun forlot hjemmet sitt for å handle sukker og ris. I dag er hun ordfører i den lille landsbyen Laja i Bolivias høyland. Hun har blitt et forbilde for jenter som trodde at de ikke hadde en plass rundt bordet der avgjørelsene ble tatt.

Kjemper for «den lille freden»

Kjemper for «den lille freden»

Selv om fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016, betyr det ikke at det er fred. SAIHs samarbeidspartnere kjemper hver dag for «den lille freden». Urfolksorganisasjoner, afroetterkommere og studenter er blant de som rammes hardest av konflikten som fortsatt utspiller seg.