OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen 2023 ansatte vi syv elever fra ungdom- og videregåendeskole i Oslo.

Kaja og Nora er elever ved kunstlinja på Edvard Munch videregåendeskole i Oslo, og fikk et helt spesielt oppdrag. De bruke arbeidsdagen hos oss til å lage kunst til Student Right Watch. På slutten av dagen delte de sine tanker om programmet og deres tanker bak kunsten sin.

Od 2023 Elever Saih Gruppebilde

Begge jentene mener Student Rights Watch er et viktig program, og innrømmet at de tidligere ikke har reflektert rundt deres egen frihet som unge studenter.

- Vi lever i en veldig beskyttet situasjon her i Norge, og tar kanskje det som en selvfølge at det er slik. Dette oppdraget gir meg en bedre innsikt i utfordringene, sier Nora.

- Med min bakgrunn som aktivist tenker jeg over at det er lett å være det i Norge. Det skal jeg ta med meg videre, og prøve å være stemmen til de som får stemmen sin dempet, legger Kaja til.

Oppdraget deres for denne dagen ble å lage visuelt innhold til SAIHs arbeid med å beskytte studentaktivister globalt, og dele deres tanker bak bildene.

Od 2023 Nora Viser Frem Sin Kunst

- Jeg valgte å bruke relativt kalde farger og rette streker på den store figuren for å formidle rollen politiske ledere har. Dette er digital kunst. Jeg prøver å få frem maktdynamikken ved å fremstille en stor politiker uten ansikt, og en aktivist som ser mindre ut. Noen ganger kan det kjennes ut som at man kjemper mot et helt system med ansiktsløse mennesker, og jeg prøvde å illustrere det, forteller Nora.

Od 2023 Kaja Viser Frem Sin Kunst

- I min kunst prøver jeg å synliggjøre kontrastene mellom lederne og aktivistene. Menneskene med makt helt fremst i bildet er likegyldige og singulære, og står med ryggen til aktivistene. De er enkelt mennesker. Derimot er aktivitetene i bakgrunnen er fremstilt som en større gruppe, en bevegelse, og dermed står mer samlet. De har også mer livlige farger som er engasjerende, avslutter Kaja.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.