Hopp til hovedinnhold

SAIH

Årsmøte 2024

Velkommen til SAIHs Årsmøte 26. og 27. april i Oslo.

Tid: 26. og 27. april
Sted:
Greenhouse, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo
Påmeldingsskjema

Under finner du dagsorden, sakspapirer, skjema for endringsforslag og informasjon om hvordan du kan stille til valg.

SAIH bruker plattformen GoPlenum for votering og håndtering av forslag, slik at stemmegivning og aktivitet under Årsmøte blir både effektivt og tilgjengelig. Delegater vil motta informasjon på e-post om bruk av de digitale plattformene.

Debatt: Akademias rolle være i møte med det pågående folkemordet på Gaza
I forkant av Årsmøte inviterer SAIH til frokostdebatt om Palestina. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Les mer.

Vel møtt!

Forslagsskjemaer

Frist for å fremme forslag til resolusjoner, er 13. mars.
Forslag som levers innen fristen blir behandlet av styret og sendes ut med årsmøtepapirene. Forslag som leveres senere blir ettersendt på epost og gjort tilgjengelig digitalt sammen med øvrige forslag.

Frist for å fremme endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram, er 15. mars.
Endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram må være sendt til SAIHs styre senest denne datoen / seks uker før Årsmøtet.

Skjema for endringsforslag:
Resolusjoner
Vedtekter
Prinsipprogram

Sakspapirer

Slik stiller du til valg i SAIH

SAIHs Valgkomite er nå i full gang med å finne kandidater til tillitsvervene i SAIH for 2024/25.

Valget skjer på SAIHs Årsmøte 26. - 27. april i Oslo.

Valgkomiteens innstilling til Arbeidsutvalget presenteres senest to uker før Årsmøte. Øvrige innstillinger presenteres når de er klare, senest på Årsmøte.

Ved å følge denne lenken finner du informasjon om hvem som stiller til hvilke verv. Mappen oppdateres løpende.

Get involved

Discover how you can contribute to SAIH's work.

Stay up to date – sign up for our newsletter

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon