SAIH i Norge

SAIH arbeider politisk for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt. Dette innebærer også endring av holdninger og handlinger i Norge. SAIH jobber derfor opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for våre krav. Vårt informasjonsarbeid underbygger dette gjennom bevisstgjøring og mobilisering, særlig av studenter og akademikere.

SAIHs frivillige aktivister er de viktigste aktørene bak våre resultater i Norge. Hvert år arrangeres mellom 200 og 300 aktiviteter nasjonalt. Det er lav terskel for å engasjere seg i SAIH. Dersom du har lyst til å bidra, er det bare å ta kontakt med ditt nærmeste lokallag. Finnes det ikke et lokallag ved ditt lærested? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å komme i gang!

Dette gjør vi i Norge:

 • SAIH jobber for å beskytte forfulgte studenter og akademikere. 
  Mellom januar 2011 og mai 2015 ble det registrert 333 angrep i 65 land mot universiteter og høyskoler. SAIH har vært en svært sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk». Sistnevnte jobber vi nå for å få etablert permanent i Norge.

 • SAIH påvirker Norges prioriteringer innen utdanningsbistand.
  Utdanningsinstitusjoner blir i økende grad utsatt for angrep. SAIH har vært en viktig pådriver for at Norge har påtatt seg internasjonal lederrolle for å beskytte skoler i krig og konflikt, og jobber kontinuerlig for at høyere utdanning prioriteres i norsk utdanningsbistand. 

 • SAIH jobber for at norske læresteder skal innføre etiske retningslinjer om menneskerettigheter
  SAIH jobber for at norske læresteder skal forplikte seg til å ta hensyn til akademisk frihet og menneskerettigheter, ved samarbeid med institusjoner i andre land. I 2011 vedtok universitetet i Oslo slike retningslinjer, og i ettertid har også NTNU og UiB gjort det samme.
   
 • SAIH jobber for å nyansere norsk bistandskommunikasjon og nyhetsformidling
  Gjennom informasjonskampanjer om vårt bilde av Sør setter SAIH et kritisk søkelys på bistandskommunikasjon og medienes fremstilling av utvikling i det globale Sør. 


les mer om våre temaer:

Akademisk frihet , Studentsolidaritet , Kjønn og likestilling , Urfolk og afroetterkommere , Utdanning under angrep , Seksuelle og reproduktive rettigheter , Vårt bilde av Sør.


ENGASJÉR DEG!

Det er flere måter du kan engasjere deg i SAIH på. Trykk på en av boksene under for mer informasjon.

vis din støtte

vis din støtte

Som SAIH-Støttespiller bidrar du i kampen for sikre alle unge tilgang til høyere utdanning. Gjør utdanning til din kampsak, du også.

Les mer
LOKALLAG

LOKALLAG

SAIH har 11 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. Finn ditt lokallag her. 

Les mer
arrangement

arrangement

Hva skjer? I vår kalender finner du alle arrangementer i regi av SAIH.

Les mer