SAIH i Norge

SAIH arbeider politisk for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt. Dette innebærer også endring av holdninger og handlinger i Norge. SAIH jobber derfor opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for våre krav. Vårt informasjonsarbeid underbygger dette gjennom bevisstgjøring og mobilisering, særlig av studenter og akademikere.

SAIHs frivillige aktivister er de viktigste aktørene bak våre resultater i Norge. Hvert år arrangeres mellom flere hundre aktiviteter nasjonalt. Det er lav terskel for å engasjere seg i SAIH. Dersom du har lyst til å bidra, er det bare å ta kontakt med ditt nærmeste lokallag.

Dette gjør vi i Norge:

 • SAIH jobber for å beskytte forfulgte studenter og akademikere.
  Det jobber SAIH for å skape oppmerksomhet rundt - fordi vi på den måten viser solidaritet på en måte som både kan være motiverende for de som rammer, men også kan presse på for endring. SAIH har vært en svært sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk». Sistnevnte har inspirert lignende ordninger i andre land.

 • SAIH påvirker Norges prioriteringer innen utdanningsbistand.
  Utdanningsinstitusjoner blir i økende grad utsatt for angrep. SAIH har vært en viktig pådriver for at Norge har påtatt seg internasjonal lederrolle for å beskytte skoler i krig og konflikt, og jobber kontinuerlig for at høyere utdanning prioriteres i norsk utdanningsbistand.

 • SAIH jobber for at norske læresteder skal innføre etiske retningslinjer om menneskerettigheter
  SAIH jobber for at norske læresteder skal forplikte seg til å ta hensyn til akademisk frihet og menneskerettigheter, ved samarbeid med institusjoner i andre land. I 2011 vedtok universitetet i Oslo slike retningslinjer, og i ettertid har også NTNU og UiB gjort det samme.

 • SAIH har tidligere jobbet for å nyansere norsk bistandskommunikasjon og nyhetsformidling
  Gjennom informasjonskampanjer om vårt bilde av Sør har SAIH satt et kritisk søkelys på bistandskommunikasjon og medienes fremstilling av utvikling i det globale Sør.

ENGASJÉR DEG!

Det er flere måter du kan engasjere deg i SAIH på. Trykk på en av boksene under for mer informasjon.

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Som SAIH-Støttespiller bidrar du i kampen for sikre alle unge tilgang til høyere utdanning. Gjør utdanning til din kampsak, du også.

Les mer
Delta på våre arrangement

Delta på våre arrangement

Hva skjer? I vår kalender finner du alle arrangementer i regi av SAIH.

Les mer
Bli SAIH-aktivist

Bli SAIH-aktivist

SAIH har 11 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. Finn ditt lokallag her.

Les mer