SAIH i Norge

SAIH arbeider politisk for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt. Dette innebærer også endring av holdninger og handlinger i Norge. SAIH jobber derfor opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for våre krav. Vårt informasjonsarbeid underbygger dette gjennom bevisstgjøring og mobilisering, særlig av studenter og akademikere.

SAIHs frivillige aktivister er de viktigste aktørene bak våre resultater i Norge. Hvert år arrangeres mellom 200 og 300 aktiviteter nasjonalt. Det er lav terskel for å engasjere seg i SAIH. Dersom du har lyst til å bidra, er det bare å ta kontakt med ditt nærmeste lokallag. Finnes det ikke et lokallag ved ditt lærested? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å komme i gang!

Dette gjør vi i Norge:

 • SAIH jobber for å beskytte forfulgte studenter og akademikere.
  Mellom januar 2011 og mai 2015 ble det registrert 333 angrep i 65 land mot universiteter og høyskoler. SAIH har vært en svært sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk». Sistnevnte jobber vi nå for å få etablert permanent i Norge.

 • SAIH påvirker Norges prioriteringer innen utdanningsbistand.
  Utdanningsinstitusjoner blir i økende grad utsatt for angrep. SAIH har vært en viktig pådriver for at Norge har påtatt seg internasjonal lederrolle for å beskytte skoler i krig og konflikt, og jobber kontinuerlig for at høyere utdanning prioriteres i norsk utdanningsbistand.

 • SAIH jobber for at norske læresteder skal innføre etiske retningslinjer om menneskerettigheter
  SAIH jobber for at norske læresteder skal forplikte seg til å ta hensyn til akademisk frihet og menneskerettigheter, ved samarbeid med institusjoner i andre land. I 2011 vedtok universitetet i Oslo slike retningslinjer, og i ettertid har også NTNU og UiB gjort det samme.
 • SAIH jobber for å nyansere norsk bistandskommunikasjon og nyhetsformidling
  Gjennom informasjonskampanjer om vårt bilde av Sør setter SAIH et kritisk søkelys på bistandskommunikasjon og medienes fremstilling av utvikling i det globale Sør.

ENGASJÉR DEG!

Det er flere måter du kan engasjere deg i SAIH på. Trykk på en av boksene under for mer informasjon.

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Som SAIH-Støttespiller bidrar du i kampen for sikre alle unge tilgang til høyere utdanning. Gjør utdanning til din kampsak, du også.

Les mer
Delta på våre arrangement

Delta på våre arrangement

Hva skjer? I vår kalender finner du alle arrangementer i regi av SAIH.

Les mer
Bli SAIH-aktivist

Bli SAIH-aktivist

SAIH har 11 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. Finn ditt lokallag her.

Les mer