SAIH i verden

Utdanning fører til mer vekst og mindre fattigdom. Derfor går vår støtte til langsiktig arbeid innen høyere utdanning og opplæring av ungdom. Vi samarbeider med lokale organisasjoner, slik at de kan gjøre det de kan best.​VÅRE MÅLGRUPPER

SAIHs bistandsarbeid er rettet mot studenter og ungdom mellom 15 og 35 år, samt akademikere og lærere tilknyttet utdanningssektoren. Vi har et særlig fokus på urfolk, unge kvinner og skeiv ungdom.

​VÅRE PARTNERE

SAIH samarbeider med 40 organisasjoner i åtte land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia. Vi støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner med lokal forankring, fordi det er de som kjenner sin situasjon best.

Vi støtter organisasjoner som fremmer likestilling, inkludering og mangfold, og som følger prinsipper om respekt for menneskerettigheter og ikke-vold.  

VÅRE PARTNERLAND

Les mer om våre partnerland her: BOLIVIA COLOMBIA NICARAGUA ZAMBIA ZIMBABWE SWAZILAND SØR-AFRIKA MYANMAR

SAMMEN MED VÅRE PARTNERE HAR VI

 • STYRKET URFOLKS RETT TIL RELEVANT OG GOD UTDANNING
  Diskriminering av urfolk innenfor utdanningssystemet er et globalt problem. Derfor har vi blant annet vært med på å starte universitetet URACCAN i Nicaragua, som tilrettelegger for minoritetsbefolkningens språk, kultur og behov og på denne måten styrket urfolks rett til relevant og god utdanning.
 • LAGT TIL RETTE FOR POLITISK DELTAGELSE BLANT UNGE
  I Zimbabwe opplever politisk aktive studenter å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet. Derfor jobber vi for å styrke studentenes rettigheter gjennom tilbud om gratis rettshjelp, legehjelp og mat til studentene som sitter i varetekt.
 • UTDANNET KVINNELIGE LEDERE I SØRLIGE AFRIKA
  I 2015 fikk 827 unge kvinner i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika opplæring i ledelse. I land hvor jenter tradisjonelt blir lært opp til å holde meningene sine for seg selv er initiativ som bygger kvinners selvtillit et viktig steg mot et mer likestilt samfunn.
 • HINDRET TVANGSREKRUTTEREING AV UNGDOM I COLOMBIA
  Under borgerkrigen i Colombia ble barn og unge tvangsrekruttert som soldater til militæret. Gjennom opplæringsprogram og informasjonskampanjer har vi bidratt til at ungdom har fått kunnskap om retten til å nekte militæret, slik at flere kan fullføre utdannelsen sin.  

gjør utdanning til din kampsak, du også

Synes du arbeidet vi gjør er viktig? Vis din støtte. Les mer om hvordan du kan engasjere deg, her.

les mer om våre tema:

Akademisk frihet , Studentsolidaritet , Kjønn og likestilling , Urfolk og afroetterkommere , Utdanning under angrep , Seksuelle og reproduktive rettigheter , Vårt bilde av Sør.