SAIH i verden

Vi jobber for at alle unge mennesker skal ha tilgang til god høyere utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Kart Saihs Partnerland Aug 2018 U Navn

​VÅRE PARTNERE

SAIH samarbeider med over 30 organisasjoner i syv land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia. Vi støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner med lokal forankring, fordi det er de som kjenner sin situasjon best. Vi støtter organisasjoner som fremmer likestilling, inkludering og mangfold, og som følger prinsipper om respekt for menneskerettigheter og ikke-vold.

Les mer om våre partnerland og prosjekter her:
BOLIVIA
COLOMBIA
NICARAGUA
ZAMBIA
ZIMBABWE
SØR-AFRIKA
MYANMAR

SAIHs bistandsarbeid er rettet mot studenter og ungdom mellom 15 og 35 år, samt akademikere og lærere tilknyttet utdanningssektoren. Vi har et særlig fokus på urfolk, unge kvinner og skeive.

SLIK JOBBER VI

​ORGANISASJONSBYGGING

Bygge sterke organisasjoner for studenter og akademikere, med politisk gjennomslagskraft.

DOKUMENTERE OVERGREP

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter og akademikere.

RETTIGHETSOPPLÆRING

Opplæring for marginaliserte grupper, slik at de kjenner og kan kjempe for sine rettigheter.

PÅVIRKE POLITIKK

Påvirke politiske beslutningsprosesser for å bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

NY FORSKNING

Styrke rettighetene til marginaliserte grupper gjennom ny kunnskap.

VÅRE RESULTATER

STYRKET URFOLKS RETT TIL RELEVANT OG GOD UTDANNING

Diskriminering av urfolk innenfor utdanningssystemet er et globalt problem. Derfor har vi blant annet vært med på å starte universitetet URACCAN i Nicaragua, som tilrettelegger for minoritetsbefolkningens språk, kultur og behov og på denne måten styrket urfolks rett til relevant og god utdanning.

LAGT TIL RETTE FOR POLITISK DELTAGELSE BLANT UNGE

I Zimbabwe opplever politisk aktive studenter å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet. Derfor jobber vi for å styrke studentenes rettigheter gjennom tilbud om gratis rettshjelp, legehjelp og mat til studentene som sitter i varetekt.

Åpnet dørene til høyere utdanning gjennom stipend- og låneordning

Med mindre du er født som gutt i en rik familie og bosatt i en by, er sjansen for at du finner veien til et zambisk universitet veldig liten. Gjennom et mangeårig lobbyarbeid lykkes våre partnere å innføre en ny stipend- og låneordning i 2017. Dette vil åpne dørene til høyere utdanning for de som ikke har råd til å betale.

gjør utdanning til din kampsak, du også

Synes du arbeidet vi gjør er viktig? Vis din støtte. Les mer om hvordan du kan engasjere deg, her.

Fees Must Fall South Africa Kierran