2017: Students At Risk

2017: Students At Risk

Verdens modigste studenter kjemper i front for demokrati og menneskerettigheter, men havner likevel under radaren. Derfor lanserte vi i 2017 en egen supporterklubb for akademisk frihet.

Det er lett å ta for gitt at det å være student, engasjere seg politisk, ytre seg fritt på forelesning og organisere seg på campus er en selvfølge for alle. Men dessverre opplever utallige studenter i flere deler av verden at disse rettighetene blir fratatt dem. Likevel lar de seg ikke skremme, og kjemper for demokrati og menneskerettigheter i en farlig kontekst hvor krefter fra autoritære myndigheter når som helst kan straffe dem.

Disse studentene fortjener en skikkelig heiagjeng. Derfor besluttet SAIH, i samarbeid med NSO, å løfte frem de modige Students At Risk-studentene gjennom en egen supporterklubb. Her kom også heiarop, skjerf og alt som hører en ekte supporterklubb til.

Flere organisasjoner, universiteter og høgskoler sluttet seg til supporterklubben og viste sin støtte til Students at Risk på supporterklubbens nettside og i sosiale medier. Det er også mulig for enkeltindivider å melde seg inn i supporterklubben og på den måten vise støtte til studenters rettigheter og akademisk frihet internasjonalt.

Students At Risk - en permanent ordning?

Students at Risk er en midlertidig ordning i Norge som gjør at studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene i sine hjemland, kan fullføre i Norge. Sammen med NSOn jobbet SAIH i to år for prosjektet, som ble en realitet høsten 2015. Ordningen administreres i dag av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på vegne av Utenriksdepartementet. 

Ordningen gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand (ODA), og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg til fremme for menneskerettigheter og demokratiutvikling. Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen. Les mer hos SIU. 

SAIH jobber nå for at ordningen blir permanent, et arbeid som vil pågå gjennom 2017.

Les mer om kampanjen og supporterklubben på StudentsAtRisk.no.