2004: Operasjon Dagsverk

2004: Operasjon Dagsverk

OD 2004 gikk til SAIH og våre partneres voldsforebyggende arbeid i Sør-Afrika. Med midler fra OD støttet SAIH prosjekter i distriktene Kwa Zulu Natal og Gauteng.