Skattefradrag

Alle gaver til SAIH som overstiger 500 kr i året, kvalifiserer til skattefradrag. I 2017 kan du få skattefradrag for gaver opp til 30 000 kr i løpet av kalenderåret.  

Innhenting av fødselsnummer

Så lenge vi har ditt fødselsnummeret, går innmeldingen av gaver automatisk. Gavebeløpet vil komme ferdig utfylt på selvangivelsen. Dersom vi ikke har ditt fødselsnummer, ber vi deg sende en epost til info@saih.no med navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer).

NB: I Norge regnes ikke et fødselsnummer som en sensitiv personopplysning. SAIH forsikrer om at vi behandler din informasjon med høye krav til konfidensialitet. SAIH vil aldri oppgi ditt navn og adresse til andre parter.

Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på epost: info@saih.no