Dette er SAIH

Dette er SAIH

Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning og akademisk frihet, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å skape endring og oppnå bærekraftsmålene. Gjennom høyere utdanning og opplæring skal unge mennesker få redskaper for kritisk og selvstendig tenkning, slik at de kan delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape mer rettferdige og inkluderende samfunn. Utdanning er en viktig byggestein for å skape en positiv samfunnsutvikling.

Selv om utdanning har fått sitt helt egne bærekraftsmål (mål 4: god utdanning), er både utdanning og akademisk frihet grunnleggende for at også andre bærekraftsmål skal være oppnåelige.

I mange land oppleves ny kunnskap og forskning som en trussel. Studenter og akademikere trues på livet når de hever stemmen med perspektiver og forskning som makthaverne ikke liker. Det fører til en fattigere samfunnsdebatt og et tynnere grunnlag for politiske beslutninger. I et slikt klima blir mulighetene for positiv samfunnsutvikling begrenset.

SAIH ble etablert i 1961 av norske studenter og akademikere og jobber i dag i partnerskap med om lag 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia: BOLIVIA, COLOMBIA, NICARAGUA, ZAMBIA, ZIMBABWE, SØR-AFRIKA, MYANMAR.

Saih Sdgs

HVORDAN VI JOBBER

Et konkret eksempel på hva partnerskapene går ut på: I Zimbabwe møtes politisk aktive studenter med vold, fengsel og utvisning fra universitetet. I samarbeid med blant annet lærenes fagforening PTUZ, studentorganisasjonen Zinasu og Zimbabwe Lawyers for Human Rights, jobber vi for bedre kår for utdanning, blant annet ved å gi opplæring i grunnleggende rettigheter og tilby gratis rettshjelp til forfulgte studenter.

Noen konkrete resultater fra arbeidet vårt:

Mangeårig lobbyarbeid ga resultater i Zambia. I 2017 jublet vi sammen med vår partnerorganisasjon da en ny stipend- og låneordning ble innført. Et viktig skritt på veien mot at utdanning blir mer tilgjengelig for vanlige folk - ikke bare de rikeste.

Diskriminering av urfolk er et globalt problem også i akademia. Derfor har SAIH støttet opprettelsen av det interkulturelle universitetet URACCAN i Nicaragua og videreutviklingen av urfolksuniversitetet UAIIN i Colombia. Disse jobber med forskning og utdanning fra et interkulturelt perspektiv, utarbeidet fra urfolks og etniske minoriteters språk, kultur og verdenssyn. Slik ble urfolks tilgang til relevant og god utdanning styrket.

I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Våre lokallag med frivillige aktivister over hele landet er sentrale i dette.

SAIHs arbeid med politisk påvirkning har blant annet resultert i at Norge innførte ordningen Students At Risk, som gir forfulgte studenter fra hele verden muligheten til å fullføre utdannelsen sin i Norge.

Her kan du lese mer om våre kampanjer i Norge.

Banner Eli Rikter Nettsider 1240X330 1

VÅRE VERDIER

SAIH er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Solidaritet, likestilling og ikke-diskriminering er viktige verdier som ligger til grunn for SAIHs arbeid. For oss betyr solidaritet å stå sammen. SAIH driver ikke med veldedighet, men inngår samarbeid med likeverdige partnere for å nå våre felles mål.

GJØR UTDANNING TIL DIN KAMPSAK, DU OGSÅ

Vil du støtte kampen for høyere utdanning og akademisk frihet? Les mer om hvordan du kan engasjere deg.