Samfunnsviterne styrker samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne styrker samarbeidet med SAIH

Samfunnsviterne skal i perioden 2017-2019 støtte SAIHs prosjekt Student Activist Academy. Målet er å skape økt bevissthet om overgrep rettet mot studenter globalt.

Merete Nilsson Utsnitt 2 2

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne har vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen med SAIH for tre nye år, som en del av sin strategi for samfunnsansvar. 

- Samfunnsviternes medlemmer er samfunnsengasjerte, høyt utdannede mennesker, og kampen for studenters rettigheter verden rundt er derfor noe det er lett å identifisere seg med. Retten og muligheten til å få ta høyere utdanning skal være universell, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne har engasjert seg i SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid siden 2008. Tidligere har støtten blant annet gått til kvinneforskningssenteret CEIMM, ved universitetet URACCAN i Nicaragua. I perioden 2017-2019 skal Samfunnsviterne være med å realisere et nytt prosjekt, Student Activist Academy, med mål om å skape økt bevissthet om overgrep rettet mot studenter globalt.

- Akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige verdier for Samfunnsviterne. Samfunnsviterne er sikre på at SAIH er kompromissløse i denne kampen, og at vi med en slik samarbeidsavtale kan bidra med å bevege verden i en litt bedre retning, sier Nilsson.

Altfor mange studenter verden over opplever overgrep i form av trusler, arrestasjoner, vold og utvisning for sitt rettighetsarbeid. Dessverre mangler vi i dag rapporteringssystemer som kan si oss noe om omfanget, som gjør at mange overgrep skjer i stillhet. Gjennom støtten fra Samfunnsviterne skal SAIH utvikle en database som skal sikre bedre dokumentasjon og økt bevissthet.

- Vi i SAIH gleder oss over videreføringen av samarbeidet med Samfunnsviterne. Utviklingen av databasen vil bidra til å styrke det internasjonale lobbyarbeidet for studenters rettigheter, og være et viktig bidrag i kampen for akademisk frihet globalt, sier teamleder , Kari Anette Lindemann. 

Flere saker:

Vintersamling 2019

Vintersamling 2019

Vi ønsker alle aktivister, studentdemokratier, akademikerdemokratier og medlemsorganisasjoner velkomne til vintersamling hos SAIH!