Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.

Over hele verden opplever studenter å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter.

Students at Risk har siden 2015 vært en midlertidig ordning i Norge som gjør at studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge. Prøveordningen på to år ble utvidet med et tredje opptak av studenter høsten 2017. Nå er det endelig klart for et nytt opptak høsten 2018.

- Vi er veldig glade for å annonsere at Utenriksdepartementet har bevilget midler til å videreføre ordningen med nytt opptak 2018. Aller helst skulle vi selvsagt sett at ordningen var sikret for flere år. Dette ville gitt større forutsigbarhet. Vi jobber nå for en garanti på tre nye år slik at fokuset heller kan ligge på å forbedre ordningen ytterligere, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Sammen med NSO tok SAIH initiativ til prosjektet og jobbet flere år for at det skulle bli en realitet. Ordningen administreres i dag av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Les også: Er det virkelig så farlig å være student?

Bred støtte til ordningen

Students At Risk gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand, og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg i arbeid for å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling. Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen.

- Siden starten har dessverre enda flere som kjemper for studentenes rettigheter blir møtt med utvisning, trusler, fengsling og vold. Situasjonen er mange steder kritisk for studentrettigheter. Dette alene illustrerer behovet for å videreføre ordningen, sier Mats Beldo i NSO.

Våren 2017 gjennomførte SAIH og NSO en egen kampanje for å øke fokus på ordningen, og startet en egen supporterklubb for verdens modigste studenter. Dette ble støttet bredt av høyere utdanningssektoren i Norge, politiske ungdomspartier og en rekke nasjonale interesseorganisasjoner for studenter og akademikere.  

En midtveisevaluering utført av SIU våren 2017, viste også at å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom Students At Risk-ordningen fungerer bra. Studentene får både en relevant akademisk grad, et internasjonalt nettverk og et «pusterom» fra en krevende aktivisthverdag med fare for egen sikkerhet.

SAIH, NSO og 12 rektorer ved norske høgskoler og universiteter gikk da samlet ut og anbefalte en fortsettelse av ordningen.

- Vi vet at denne ordningen er av stor betydning og er glade for at så mange har eierskap til den. Ordningen sender et viktig signal til autoritære regimer om at vi støtter studenter i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, avslutter Øgård.

Les også:  Mener Norge bør ta imot flere forfulgte studenter

du kan bidra

Vil du bidra til arbeidet for å sikre videreføringen av Students At Risk, slik at Norge kan ta imot flere forfulgte studenter? SMS <utdanning> til 2380 for å støtte SAIHs arbeid med 40 kr/mnd. Tusen takk for at du engasjerer deg! 

Flere saker:

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Fredsprisvinnende studentaktivist på Norgesturnè

Årets vinner av studentenes fredspris er Fasiha Hassan, som vant prisen for sin lederrolle i Fees must fall-bevegelsen i Sør-Afrika.  Nå kommer hun til Norge og skal delta på en rekke arrangementer over hele landet den nærmeste måneden. 

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.