Årsmøte 2019

Velkommen til SAIHs Årsmøte, 26. og 27. april i Oslo.

Tid: Fredag 26. april kl. 10:00- 20:00 og 27. april kl. 09:00 - 15:00 Sted: OsloMet – storbyuniversitetet. Stensberggata 26/28 X158

Påmelding 
Frist for å melde seg på SAIHs Årsmøte er 05. april 2019.    

Kampanjeforslag og resolusjoner 
Frist for å sende inn kampanjeforslag og resolusjoner er 28. mars. Alle forslag og resolusjoner som leveres innen fristen, blir en del av sakspapirene og behandlet av styret. Forslag og resolusjoner som kommer etter fristen, vil bli ettersendt på e-post samt gjort tilgjengelig digitalt sammen med de styrebehandlede forslagene. Skjemaer kommer snart.

Statuttendringsforslag
Endringsforslag til statuttene må være SAIH styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 15. mars. Du kan laste ned SAIHs statutter og andre grunndokumenter fra våre nettsider. Skjemaer kommer snart.

Endringsforslag 
Det oppfordres til å sende endrings-, tilleggs- og strykningsforslag elektronisk før og under Årsmøtet til epost: am@saih.no. Skjemaer kommer snart.

Motivasjonsbrev 
Siste frist for å sende inn motivasjonsbrev slik at det blir inkludert med utsending av øvrige sakspapirer til Årsmøtet er 26. mars 2019. Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg! Motivasjonsbrev sendes til valgkomiteen på epost: valnemnd@gmail.com 

Se mer informasjon om å stille til valg i SAIH i saken under.

Påmelding

Påmelding

Frist for å melde seg på Årsmøtet er 5. april. Her finner du alt du trenger å vite om reise, overnatting og påmelding.

Les mer
Still til valg

Still til valg

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere?

Les mer